Nhà máy in Phú Thọ

Tên dự án: Xử lý mùi tại Nhà máy in Phú Thọ

Khách hàng: Nhà máy in Phú Thọ

Yêu cầu: Xử lý mùi hôi trong quá trình sản xuất tại Nhà máy in Phú Thọ

Quá trình lắp đặt và hoàn thiện máy xử lý mùi tại Nhà máy in Phú Thọ

Quá trình lắp đặt được kỹ thuật viên lưu lại qua những hình ảnh dưới đây:

Leave Comments

0947887666
0947887666