• Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HANBELL SKY

Số ĐKKD: 

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Địa chỉ: CN2-CT2-0311, Cao Nguyên 2, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Email: 
0947887666
0947887666