Chuyên mục: Dịch vụ

 • Lập đề án bảo vệ môi trường

  Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là hồ sơ môi trường để khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường mà đã đi vào hoạt động kinh doanh. Vì sao phải lập hồ sơ này ? Quy trình lập ra sao ? Hãy đọc bài viết sau […]
  Xem thêm
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM trọn gói, tư vấn toàn bộ các hồ sơ tư vấn môi trường từ A – Z cho doanh nghiệp Khi quý doanh nghiệp đang trong giai đoạn xin giấy phép xây dựng chắc hẳn sẽ quan tâm đến các thủ tục xin giấy phép […]
  Xem thêm
 • Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường

  CCEP cung cấp dịch vụ trọn gói làm Báo cáo hoàn thành các dịch vụ môi trường. NHANH CHÓNG, ĐÚNG TIẾN ĐỘ  Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường Đối với các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở đã đi vào hoạt động và đã thực hiện đề án bảo vệ môi […]
  Xem thêm
0947887666
0947887666